Hayatın risklerini biz üstlenelim, Güzellikleri size kalsın.
WhatsApp
0(532)242 0628

Hasar Hizmetleri

Hasar Hizmetleri Nelerdir?


Sigortada hasar hizmetleri, bir sigorta poliçesinde meydana gelen hasar durumunda sigortalılara sunulan yardım ve destek hizmetlerini içerir. Hasar hizmetleri genellikle şu başlıklar altında toplanabilir:


     1.    Hasar Bildirimi ve Danışmanlık: Sigortalı, hasar durumuyla karşılaştığında sigorta şirketine hemen bildirimde bulunmalıdır. Sigorta şirketi, hasar bildirimini alır almaz sigortalıya danışmanlık hizmeti sunar. Hasarın doğru bir şekilde bildirilmesi ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi verilir.


     2.    Hasar İnceleme ve Değerlendirme: Sigorta şirketi, hasar durumunu değerlendirmek üzere uzmanlarını gönderir. Bu uzmanlar, hasarın nedenini, boyutunu ve kapsamını belirlemek için incelemelerde bulunurlar.


     3.    İlgili Belgelerin Toplanması: Sigortalıdan, hasarın nedenini ve büyüklüğünü belirlemek için gerekli olan belgeler istenir. Bu belgeler arasında poliçe, hasar tespit raporları, fatura ve diğer ilgili dokümanlar yer alabilir.


     4.    Tazminat Hesaplaması: Hasarın değerlendirilmesinin ardından, sigorta şirketi tazminat miktarını belirler. Tazminat miktarı, poliçedeki teminatlara, limitlere ve diğer şartlara bağlı olarak hesaplanır.


     5.    Tazminat Ödemesi: Sigorta şirketi, belirlenen tazminat miktarını sigortalıya öder. Ödeme genellikle sigortalının belirttiği banka hesabına veya başka bir ödeme yöntemine yapılır.


     6.    Onarım ve Kurtarma Hizmetleri: Eğer hasar onarılabilir nitelikte ise, sigorta şirketi onarım sürecini yönetir ve gerektiğinde onarım işlemlerini organize eder. Aracılığıyla hasarın giderilmesi sağlanır.


     7.    Kira ve Geçici Konaklama Hizmetleri: Hasar sonrası ev veya iş yerinin kullanılamaz durumda olması halinde, sigorta şirketi geçici konaklama veya kira bedeli gibi hizmetler sunabilir.


Hasar hizmetleri, sigortalıların poliçe kapsamında yer alan teminatlarından en iyi şekilde faydalanmalarını ve hasar durumlarıyla başa çıkmalarını sağlamayı amaçlar. Her sigorta şirketinin hasar hizmetleri politikaları farklı olabilir, bu nedenle sigortalıların poliçelerini incelemeleri ve hasar durumunda nasıl bir destek alacaklarını anlamaları önemlidir.