Hayatın risklerini biz üstlenelim, Güzellikleri size kalsın.
WhatsApp
0(532)242 0628

Hasar Sorgulama

Hasar Sorgulama Nedir?


Sigortada hasar sorgulama, bir sigorta poliçesinde meydana gelen bir hasar durumunun, poliçe sahibi veya sigortalı tarafından sigorta şirketi üzerinden sorgulanması işlemidir. Bu süreç, sigortalının poliçesinde yer alan teminatlar kapsamında meydana gelen bir olayın, genellikle maddi zarar veya kayıpların, sigorta şirketi tarafından değerlendirilmesi ve tazminatın ödenip ödenmeyeceğinin belirlenmesini içerir.


Hasar sorgulama işlemi genellikle aşağıdaki adımları içerir:


     1.    Bildirim: Hasar durumu meydana geldiğinde, sigortalı veya hasarın tarafı olan kişi, bu durumu derhal sigorta şirketine bildirmelidir. Bu bildirim genellikle poliçedeki iletişim bilgileri üzerinden telefon, e-posta veya internet üzerinden yapılabilir.


     2.    Dosya Açma: Sigorta şirketi, hasar bildirimini aldıktan sonra bir hasar dosyası açar. Bu dosya, hasarın detaylı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.


     3.    Değerlendirme: Sigorta şirketi, hasarın nedenini, büyüklüğünü ve poliçe kapsamını değerlendirmek için gerekli incelemeleri yapar. Bu süreçte, sigortalının sağladığı belgeler ve bilgiler de dikkate alınır.


     4.    Tazminat Ödeme: Eğer hasar, poliçe kapsamında ise ve poliçedeki koşullar yerine getirilmişse, sigorta şirketi tazminat öder. Tazminat miktarı, hasarın büyüklüğüne, poliçedeki limitlere ve koşullara bağlı olarak belirlenir.


Sigortada hasar sorgulama süreci, sigorta poliçesindeki detaylara, belgelere ve iletişime önem veren bir süreçtir. Hasar durumuyla ilgili tüm belgelerin ve iletişim kayıtlarının saklanması, sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.