Hayatın risklerini biz üstlenelim, Güzellikleri size kalsın.
WhatsApp
0(532)242 0628

Hasar Süreci

Hasar Süreci Nedir?


Sigortada hasar süreci, bir sigorta poliçesinde yer alan teminatlardan birinin kullanılması durumunda izlenen adımları ifade eder. Bu süreç, genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:


     1.    Hasarın Bildirimi: Sigortalı, bir hasar durumu meydana geldiğinde en kısa sürede sigorta şirketine durumu bildirmelidir. Bu bildirim genellikle sigorta poliçesinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden yapılır. Hasarın hemen bildirilmesi, sürecin daha hızlı ve düzenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.


     2.    Hasar Dosyasının Oluşturulması: Sigorta şirketi, hasar bildirimini aldıktan sonra bir hasar dosyası açar. Bu dosya, hasarın detaylı bir şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için kullanılır.


     3.    İnceleme ve Değerlendirme: Sigorta şirketi, hasarın nedenini, miktarını ve poliçe kapsamını belirlemek için gerekli incelemeleri yapar. Bu aşamada, sigortalının sağladığı belgeler, tanıkların ifadeleri ve gerekirse olay yerinde yapılacak incelemeler önemli rol oynar.


     4.    Tazminat Hesaplanması: Hasarın büyüklüğü ve poliçe şartlarına göre, sigorta şirketi tazminat miktarını belirler. Tazminat, poliçedeki limitlere, öz primlere ve diğer şartlara bağlı olarak hesaplanır.


     5.    Tazminat Ödemesi: Tazminat miktarı belirlendikten sonra, sigorta şirketi bu miktarı sigortalıya öder. Ödeme genellikle sigortalının banka hesabına veya başka bir ödeme yöntemine yapılır.


Sigorta hasar süreci, sigortalı ile sigorta şirketi arasında adil bir tazminat sürecini sağlamayı amaçlar. Her iki tarafın da poliçe şartlarına uyması, gerekli bilgileri sağlaması ve ortak çalışma, sürecin daha etkili ve problemsiz ilerlemesine yardımcı olur.